Miksi?

350 €

= yhden sairaspäiväolon keskimääräinen hinta yritykselle.

Panostukset työkykyyn ja hyvinvointiin sen sijaan maksavat itsensä takaisin eri arvioiden mukaan 5-6-kertaisina.

5-7 päivää

= yhden työntekijän keskimääräinen sairauspoissaolomäärä vuodessa.

Yhdenkin poissaolopäivän vähentäminen tuo nopeasti säästöjä yrityksen koosta riippumatta.

160.000

= työuupumuksesta kärsivien työikäisten suomalaisten määrä.

Todennäköisesti heitä työskentelee tälläkin hetkellä yrityksenne palveluksessa.

76%

= erittäin huonossa terveydentilassa olevien aikuisten määrä Suomessa.

Tämä vaikuttaa suoraan työssäjaksamiseen, stressinsietokykyyn sekä työmotivaatioon. 

Miksi?

350 
euroa

= yhden sairaspäiväolon keskimääräinen hinta yritykselle.

Panostukset työkykyyn ja hyvinvointiin sen sijaan maksavat itsensä takaisin eri arvioiden mukaan 5-6-kertaisina.

5-7 päivää

= työntekijän keskimääräinen sairauspoissaolomäärä vuodessa.

Yhdenkin poissaolopäivän vähentäminen tuo nopeasti säästöjä yrityksen koosta riippumatta.

160.000

= työuupumuksesta kärsivien työikäisten suomalaisten määrä.

Todennäköisesti heitä työskentelee tälläkin hetkellä yrityksenne palveluksessa.

76%

= erittäin huonossa terveydentilassa olevien aikuisten määrä Suomessa.

Tämä vaikuttaa suoraan työssäjaksamiseen, stressinsietokykyyn sekä työmotivaatioon. 

Miksi?

350 
euroa

= yhden sairaspäiväolon keskimääräinen hinta yritykselle.

Panostukset työkykyyn ja hyvinvointiin sen sijaan maksavat itsensä takaisin eri arvioiden mukaan 5-6-kertaisina.

5-7 päivää

= työntekijän keskimääräinen sairauspoissaolomäärä vuodessa.

Yhdenkin poissaolopäivän vähentäminen tuo nopeasti säästöjä yrityksen koosta riippumatta.

160.000

= työuupumuksesta kärsivien työikäisten suomalaisten määrä.

Todennäköisesti heitä työskentelee tälläkin hetkellä yrityksenne palveluksessa.

76%

= erittäin huonossa terveydentilassa olevien aikuisten määrä Suomessa.

Tämä vaikuttaa suoraan työssäjaksamiseen, stressinsietokykyyn sekä työmotivaatioon. 

Miten?

Tapamme tarjota hyvinvointia parantavaa valmennusta perustuu kahteen tärkeään asiaan: liikunnan lisäämiseen arjessa sekä terveellisen ruokavalion noudattamiseen. 

Ruokavalio

Tutkitusti suomalaiset syövät suosituksiin nähden liian vähän kasviksia, hedelmiä ja marjoja, kun taas liikaa punaista lihaa ja sokeria. Niukasti energiaa sisältävät ja ravintoköyhät ateriat aiheuttavat väsymystä ja keskittymiskyvyn puutetta. 

Laillistettu ravitsemusterapeuttimme suunnittelee terveellisen ruokavalion mallin, jota noudattamalla energiaa riittää koko päivän lisäksi myös harjoittelua varten.

Ruokavalio koostuu kaikille tutuista raaka-aineista ja ruoka-annosten ainekset löytää helposti tutusta lähikaupasta. Suunnitelmissa huomioidaan myös erityisruokavaliot. 

Nordic Health Club - ruokavalio
Nordic Health Club liikunta- ja hyvinvointivalmennukset

Harjoittelu

Me kaikki liikumme eri tavalla, eri lähtötasoilla ja eri tavoitteiden kanssa. Suurin syy liikuntamotivaation katoamiseen on kuitenkin tuen puute silloin, kun sitä tarvitsi.

Valmennusohjelmiemme runko rakentuu eri tasoisille liikkujille sopivista harjoitteista ja harjoitusten vaatimustaso kasvaa oman kehityksen myötä. Tällä metodilla tiedämme jäsentemme voivan sitoutuva pitkäkestoisesti parantamaan omaan hyvinvointiaan – on kiva liikkua, kun tuntuu hyvältä. Jokainen ohjelmiemme mukana harjoitteleva hyötyy myös jäsenistämme koostuvasta yhteistöstä, joka elää, hengittää ja motivoi toisiaan jatkuvasti. 

Terve mieli

Mielenterveyden häiriöt ovat jatkuvasti kasvava ongelma suomalaisten työikäisten keskuudessa kaikissa ikäryhmissä ja sukupuolesta riippumatta. Hoitamattomina ne aiheuttavat pitkäaikaisia sairauspoissaoloja, joista koituu suuria kustannuksia yrityksille. 

Hyvinvoiva keho ruokkii myös mieltä ja yhtenä valmennustemme osa-alueena on myös mielen hyvinvoinnin parantaminen erilaisten harjoitusten avulla.

Nordic Health Club - Yrityksille - mielenterveyden parantaminen

Miten?

Tapamme tarjota hyvinvointia parantavaa valmennusta perustuu kahteen tärkeään asiaan: liikunnan lisäämiseen arjessa sekä terveellisen ruokavalion noudattamiseen. 

Ruokavalio

Yleinen suomalaisten ongelma on se, että joko syömme vääriä asioita tai syömme väärän määrän ruokaa. Lisensoitu ravitsemusterapeuttimme suunnittelee terveellisen ruokavalion mallin jokaiselle työntekijällenne, jotta energiaa riittää koko päivän lisäksi myös harjoittelua varten.

Ruokavalio koostuu kaikille tutuista raaka-aineista ja ruoka-annosten ainekset löytää helposti tutusta lähikaupasta. Jokaiselle erityisruokavaliolle on aina oma ruokavalio-ohje, jota noudattamalla työntekijän hyvinvointi paranee.

Nordic Health Club - ruokavalio
Nordic Health Club liikunta- ja hyvinvointivalmennukset

Harjoittelu

Me kaikki liikumme eri tavalla, eri lähtötasoilla ja eri tavoitteiden kanssa. Suurin syy liikuntamotivaation katoamiseen on kuitenkin tuen puute silloin, kun sitä tarvitsi.

Valmennusohjelmiemme runko rakentuu eri tasoisille liikkujille sopivista harjoitteista ja vaatimustaso kasvaa oman kehityksen myötä – on kiva liikkua, kun tuntuu hyvältä. Jokainen ohjelmiemme mukana harjoitteleva hyötyy myös jäsenistämme koostuvasta yhteistöstä, joka elää, hengittää ja motivoi toisiaan jatkuvasti.

Terve mieli

Mielenterveyden häiriöt ovat jatkuvasti kasvava ongelma suomalaisten työikäisten keskuudessa kaikissa ikäryhmissä ja sukupuolesta riippumatta. Hoitamattomina ne aiheuttavat pitkäaikaisia sairauspoissaoloja, joista koituu suuria kustannuksia yrityksille. 

Hyvinvoiva keho ruokkii myös mieltä ja yhtenä valmennustemme osa-alueena on myös mielen hyvinvoinnin parantaminen erilaisten harjoitusten avulla.

Nordic Health Club - Yrityksille - mielenterveyden parantaminen

Miten?

Tapamme tarjota hyvinvointia parantavaa valmennusta perustuu kahteen tärkeään asiaan: liikunnan lisäämiseen arjessa sekä terveellisen ruokavalion noudattamiseen. 

Nordic Health Club - ruokavalio

Ruokavalio

Yleinen suomalaisten ongelma on se, että joko syömme vääriä asioita tai syömme väärän määrän ruokaa. Lisensoitu ravitsemusterapeuttimme suunnittelee terveellisen ruokavalion mallin jokaiselle työntekijällenne, jotta energiaa riittää koko päivän lisäksi myös harjoittelua varten.

Ruokavalio koostuu kaikille tutuista raaka-aineista ja ruoka-annosten ainekset löytää helposti tutusta lähikaupasta. Jokaiselle erityisruokavaliolle on aina oma ruokavalio-ohje, jota noudattamalla työntekijän hyvinvointi paranee.

Nordic Health Club liikunta- ja hyvinvointivalmennukset

Harjoittelu

Me kaikki liikumme eri tavalla, eri lähtötasoilla ja eri tavoitteiden kanssa. Suurin syy liikuntamotivaation katoamiseen on kuitenkin tuen puute silloin, kun sitä tarvitsi.

Valmennusohjelmiemme runko rakentuu eri tasoisille liikkujille sopivista harjoitteista ja harjoitusten vaatimustaso kasvaa oman kehityksen myötä. Tällä metodilla tiedämme jäsentemme voivan sitoutuva pitkäkestoisesti parantamaan omaan hyvinvointiaan – on kiva liikkua, kun tuntuu hyvältä. Jokainen ohjelmiemme mukana harjoitteleva hyötyy myös jäsenistämme koostuvasta yhteistöstä, joka elää, hengittää ja motivoi toisiaan jatkuvasti.

Nordic Health Club - Yrityksille - mielenterveyden parantaminen

Terve mieli

Mielenterveyden häiriöt ovat jatkuvasti kasvava ongelma suomalaisten työikäisten keskuudessa kaikissa ikäryhmissä ja sukupuolesta riippumatta. Hoitamattomina ne aiheuttavat pitkäaikaisia sairauspoissaoloja, joista koituu suuria kustannuksia yrityksille. 

Hyvinvoiva keho ruokkii myös mieltä ja yhtenä valmennustemme osa-alueena on myös mielen hyvinvoinnin parantaminen erilaisten harjoitusten avulla.

18%

työikäisistä jää vuonna 2030 pois töistä terveydellisistä syistä alle 55 vuotiaana.

52%

suomalaisista aikuisista on ylipainoisia ja ylipainosta johtuvat pahoinvointi ovat kasvussa.

38%

työikäisistä kokee jatkuvasti merkittävää työstressiä, eikä palaudu työpäivien rasituksesta.

18%

työikäisistä jää ennustetusti vuonna 2030 pois töistä terveydellisistä syistä alle 55 vuotiaana.

52%

suomalaisista aikuisista on ylipainoisia ja ylipainosta johtuvat pahoinvointi ovat kasvussa.

38%

työikäisistä kokee jatkuvasti merkittävää työstressiä, eikä palaudu työpäivien rasituksesta.

18%

työikäisistä jää ennustetusti vuonna 2030 pois töistä terveydellisistä syistä alle 55 vuotiaana.

52%

suomalaisista aikuisista on ylipainoisia ja ylipainosta johtuvat pahoinvointi ovat kasvussa.

38%

työikäisistä kokee jatkuvasti merkittävää työstressiä, eikä palaudu työpäivien rasituksesta.

Laske itse

Pienikin panostus työntekijöiden hyvinvointiin on kannattavaa. Tuki- ja liikuntaelinten yleisiin ongelmiin saa helposti apua sopivalla liikunnalla ja yhdenkin sairauspoissaolopäivän väheneminen näkyy yrityksen kustannuksissa nopeasti positiivisena asiana. Tässä me voimme auttaa teitä.

Ota yhteyttä

GET STARTED

0$

Mahtavaa, olemme yhteydessä sinuun pian.

Säästölaskuri

per työntekijä


Pakollinen tieto

Laske

Säästöt

Sairauspoissaolot kustantavat yrityksellenne vuodessa noin [item-278_price]. Yhden sairauspoissaolopäivän vähentyminen jokaiselta tarkoittaisi [variable-5] € säästöä ja kahden poissaolopäivän vähenemisellä [variable-6] € säästöä vuodessa. Pakollinen tieto

Laske

Yrityksenne voisi säästää vuodessa:Olen lukenut tietosuojakäytännön ja hyväksyn tietojeni säilyttämisen sekä käsittelemisen, jotta minuun voidaan olla yhteydessä.


Hyväksyn markkinointiaineiston vastaanottamisen sähköpostiini. Ymmärrän, että voin koska tahansa estää sähköpostit helposti suoraan sähköpostista.

Summary

DescriptionInformationQuantityPrice
Discount :
Total :

Lähetä yhteydenottopyyntö

Ota yhteyttä

Laske itse

Pienikin panostus työntekijöiden hyvinvointiin on kannattavaa. Tuki- ja liikuntaelinten yleisiin ongelmiin saa helposti apua sopivalla liikunnalla ja yhdenkin sairauspoissaolopäivän väheneminen näkyy yrityksen kustannuksissa nopeasti positiivisena asiana. Tässä me voimme auttaa teitä.

Ota yhteyttä

Valmennukset

Ohjaava valmennus

[ 50 € / työntekijä – kesto 2 kk]

Työntekijä saa pääsyn verkkovalmennuksiin ja hänelle saa hyvinvointia tukevan ruokavalio-ohjeen. Lisäksi työntekijä saa omille lähtötasoilleen sopivan liikuntaohjeistuksen, jota noudattamalla voi pitkäkestoisesti parantaa omaa hyvinvointiaan valmentajien tukemana.

Sisältää

– Henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen
– Pääsyn Nordic Health Clubin jäsenten yhteisöön
– Ravitsemusterapeutin luoman hyvinvointia tukevan ruokavalio-ohjeistuksen
– Liikuntaohjelman kotiharjoitteluohjeet
– Valmennusohjelmat kotiharjoitteluun sekä juoksemiseen

Ota yhteyttä

Aktivoiva valmennus

[ 150 € / työntekijä – kesto 2 kk ]

Työntekijöille luodaan henkilökohtaisissa tapaamisissa hyvinvointia sekä tavoitteita syvällisemmin tukeva harjoitteluohjelma sekä ruokavalio-ohjeistus. Aktivoivassa valmennusohjelmassa työntekijän opastus on henkilökohtaisempaa sekä säännöllistä.

Sisältää

– Kaiken Ohjaavan valmennuksen sisällön
– 3×30 minuutin tapaamisen oman valmentajan kanssa
– Aloitusseminaarin omien tavoitteiden asettamiseen
– Ravitsemusterapeutin terveellisen ruokavalion reseptit
– Oman valmentajan videot koti- ja juoksuharjoitteluun
– Yhteisen loppuseminaarin saavutusten jakamiseen
– Alennuskoodin valmennusten jatkoa varten

Ota yhteyttä

Valmennukset

Ohjaava valmennus

[ 50 € / työntekijä – kesto 2 kk]

Työntekijä saa pääsyn verkkovalmennuksiin ja hänelle luodaan hyvinvointia tukeva ruokavalio-ohje. Lisäksi työntekijä saa omille lähtötasoilleen sopivan liikuntaohjeistuksen, jota noudattamalla voi pitkäkestoisesti parantaa omaa hyvinvointiaan valmentajien tukemana.

Sisältää

– Henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen
– Pääsyn Nordic Health Clubin jäsenten yhteisöön
– Ravitsemusterapeutin luoman hyvinvointia tukevan ruokavalio-ohjeistuksen
– Liikuntaohjelman kotiharjoitteluohjeet
– Valmennusohjelmat kotiharjoitteluun sekä juoksemiseen

Ota yhteyttä

Aktivoiva valmennus

[ 150 € / työntekijä – kesto 2 kk ]

Työntekijöille luodaan henkilökohtaisissa tapaamisissa hyvinvointia sekä tavoitteita syvällisemmin tukeva harjoitteluohjelma sekä ruokavalio-ohjeistus. Aktivoivassa valmennusohjelmassa työntekijän opastus on henkilökohtaisempaa sekä säännöllistä.

Sisältää

– Kaiken Ohjaavan valmennuksen sisällön
– 3×30 minuutin tapaamisen oman valmentajan kanssa
– Aloitusseminaarin omien tavoitteiden asettamiseen
– Ravitsemusterapeutin terveellisen ruokavalion reseptit
– Oman valmentajan videot koti- ja juoksuharjoitteluun
– Yhteisen loppuseminaarin saavutusten jakamiseen
– Alennuskoodin valmennusten jatkoa varten

Ota yhteyttä

Valmennukset

Ohjaava valmennus

[ 50 € / työntekijä – kesto 2 kk]

Työntekijä saa pääsyn verkkovalmennuksiin ja hänelle luodaan hyvinvointia tukeva ruokavalio-ohje. Lisäksi työntekijä saa omille lähtötasoilleen sopivan liikuntaohjeistuksen, jota noudattamalla voi pitkäkestoisesti parantaa omaa hyvinvointiaan valmentajien tukemana.

Sisältää

– Henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisen
– Pääsyn Nordic Health Clubin jäsenten yhteisöön
– Ravitsemusterapeutin luoman hyvinvointia tukevan ruokavalio-ohjeistuksen
– Liikuntaohjelman kotiharjoitteluohjeet
– Valmennusohjelmat kotiharjoitteluun sekä juoksemiseen

Ota yhteyttä

Aktivoiva valmennus

[ 150 € / työntekijä – kesto 2 kk ]

Työntekijöille luodaan henkilökohtaisissa tapaamisissa hyvinvointia sekä tavoitteita syvällisemmin tukeva harjoitteluohjelma sekä ruokavalio-ohjeistus. Aktivoivassa valmennusohjelmassa työntekijän opastus on henkilökohtaisempaa sekä säännöllistä.

Sisältää

– Kaiken Ohjaavan valmennuksen sisällön
– 3×30 minuutin tapaamisen oman valmentajan kanssa
– Aloitusseminaarin omien tavoitteiden asettamiseen
– Ravitsemusterapeutin terveellisen ruokavalion reseptit
– Oman valmentajan videot koti- ja juoksuharjoitteluun
– Yhteisen loppuseminaarin saavutusten jakamiseen
– Alennuskoodin valmennusten jatkoa varten

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

GET STARTED

0$

Mahtavaa, olemme yhteydessä sinuun pian.

Yrityksenne voisi säästää vuodessa:


Olen lukenut tietosuojakäytännön ja hyväksyn tietojeni säilyttämisen sekä käsittelemisen, jotta minuun voidaan olla yhteydessä.


Hyväksyn markkinointiaineiston vastaanottamisen sähköpostiini. Ymmärrän, että voin koska tahansa estää sähköpostit helposti suoraan sähköpostista.

Summary

DescriptionInformationQuantityPrice
Discount :
Total :

Lähetä yhteydenottopyyntö